Oferta

Firma Krakbet szczyci się tym, że współpraca z klientami oparta jest z naszej strony na rzetelności, szybkości, dokładności i elastyczności. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta oraz wysoka jakość obsługi były dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Oferujemy wysoką jakość produktów dzięki stosowaniu wyłącznie surowców o najwyższej jakości, posiadających aktualne certyfikaty dopuszczenia do produkcji i świadectwa jakości zgodne z obowiązującymi w Polsce normami. Wysoka jakość produkcji jest osiągana również dzięki zaawansowanej technologii oraz wdrożonemu systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji.

Dysponujemy własnym, przyzakładowym laboratorium, w którym sprawdzana jest jakość materiałów używanych do produkcji jak również jakość gotowych wyrobów. Posiadamy także laboratorium mobilne, dzięki któremu mamy możliwość kontroli jakości naszych produktów bezpośrednio u klienta (na placu budowy). Proces produkcyjny jest nieustannie dostosowywany do warunków atmosferycznych oraz do specjalnych wymagań naszych kontrahentów. Dostosowujemy cechy użytkowe naszych wyrobów (czas urabialności, konsystencja, tempo narastania wytrzymałości w stwardniałym betonie) bazując na zabiegach technologicznych takich jak używanie specjalistycznych dodatków i domieszek chemicznych, odpowiedni dobór cementu czy też podgrzewanie mieszanki betonowej.

W ofercie posiadamy bardzo szeroką gamę produktów budowlanych do wielu zastosowań na każdym etapie budowy.

Produkty oferowane przez naszą firmę są wykorzystywane w następujących sektorach:

– budownictwo mieszkaniowe,

– budownictwo przemysłowe,

– budownictwo inżynieryjne i komunikacyjne.

Oferujemy:

1. beton zwykły, towarowy

W klasach wytrzymałości: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 we wszystkich klasach konsystencji od S1 do S5 z zachowaniem wymaganych klas ekspozycji.

Beton zwykły znajduje zastosowanie przy wznoszeniu wszelkich elementów konstrukcji takich jak:

– ściany

– słupy

– stropy

– wieńce

– wypełnienia pustaków szalunkowych

– ławy, stopy i płyty fundamentowe (o ile ich wymiary nie wskazują na zastosowanie betonu monolitycznego)

– inne

2. beton monolityczny

Beton ten wykorzystywany jest do wykonywania elementów o dużych wymiarach jak na przykład płyty fundamentowe. Do produkcji tego typu betonów używa się cementów o niskim cieple hydratacji* i kruszywa o większych wymiarach niż do standardowych betonów celem minimalizacji ryzyka powstania rys termicznych oraz zmniejszenia zjawiska skurczu betonu. Beton ten cechuje wysoka wodoszczelność i odporność na agresję chemiczną środowiska.

3. beton posadzkowy

Stosuje się go przede wszystkim w sektorze przemysłowym. Charakteryzuje się obniżonym skurczem, niskim współczynnikiem w/c*, dużą odpornością na wydzielanie się wody z mieszaki betonowej w trakcie jej układania, a także dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych. W celu zwiększenia trwałości, utwardzenia warstwy górnej (roboczej) posadzki można w jej górną warstwę wetrzeć sypki utwardzacz lub nanieść żywicę. Posadzki produkowane są najczęściej w klasach wytrzymałości C20/25, C25/30, C30/37.

4. beton drogowy i nawierzchniowy

Tego typu beton używany jest przy wykonywaniu elementów pracujących w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Projekt mieszanki betonowej i zastosowanie materiałów wsadowych o bardzo wysokich parametrach jakościowych czyni ten beton odpornym na oddziaływanie mrozu, środków odladzających, wody czy agresji chemicznej lub wywołanej ścieraniem.

Znajduje zastosowanie przy budowie:

– dróg,

– parkingów,

– placów manewrowych,

– nawierzchni stacji benzynowych,

– ramp.

5. beton mostowy

Podobnie jak beton nawierzchniowy, beton mostowy odporny jest na agresywne oddziaływanie środowiska. Cechują go takie parametry jak mrozoodporność, wodoszczelność i niska nasiąkliwość.

Wykonuje się z niego konstrukcje drogowe takie jak:

– mosty,

– wiadukty,

– przepusty,

– tunele,

– konstrukcje oporowe,

– przejazdy kolejowe,

– estakady,

– wszelkie elementy narażone na agresywne oddziaływanie środowiska (przede wszystkim na działanie mrozu).

6. beton hydrotechniczny

Dobór odpowiednich składników pozwala uzyskać wymagane dla tego typu betonu cechy jak wysoka wodoszczelność i mrozoodporność, niski skurcz, odporność na ścieranie i kawitację*, a także na agresję chemiczną.

Wykorzystuje się go przy budowie:

– oczyszczalni ścieków,

– jazów,

– tam,

– zapór wodnych,

– nabrzeży,

– wszelkich budowli mających kontakt z wodą.

7. beton kontraktorowy

Dzięki specjalnie zaprojektowanej mieszance betonowej jest używany do wykonywania takich elementów jak ściany szczelinowe czy pale fundamentowe. Charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością i wysoką wodoszczelnością.

8. beton architektoniczny

Stosowany jest do wykonywania powierzchni dekoracyjnych, eksponowanych. Zapewnia uzyskanie gładkiej, równej powierzchni, wolnej od porów powietrznych i przebarwień.

9. beton samozagęszczalny (SCC)

Charakteryzuje się bardzo wysoką urabialnością. Mieszanka betonowa samoczynnie się zagęszcza i szczelnie wypełnia szalunki bez konieczności wibrowania. Wykorzystywany jest do wykonywania elementów betonowych o bardzo skomplikowanych kształtach, również cienkościennych i z dużą ilością zbrojenia.

10. beton jamisty

Beton ten posiada porowatą strukturę, która pozwala na swobodny przepływ przez niego wszelkich mediów (wody). Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:

– podbudów odwadniających na boiska, bieżnie, korty tenisowe, itp.

11. jastrychy

Używany głównie w budownictwie mieszkaniowym do wykonywania:

– posadzek bezspoinowych lub podkładów na podłogę.

12. stabilizacje i chude betony

Wykonuje się z nich:

– podbudowy pomocnicze i zasadnicze nawierzchni drogowych,

– podbudowy pod nawierzchnie dróg betonowych i asfaltowych o dużej nośności,

– podbudowy pod nawierzchnie parkingów i placów manewrowych.

13. podsypki cementowo-piaskowe

Stosowane są jako warstwy wyrównawcze pod elementy małej architektury takiej jak:

– kostka brukowa,

– krawężniki,

– płyty chodnikowe,

– korytka odwadniające.

14. betony recepturowe

Betony, które produkujemy na podstawie receptur dostarczanych nam przez klientów.

Szeroka oferta naszej firmy sprawia, że każdy klient znajdzie u nas produkt jakiego potrzebuje i jakością, którego będzie z pewnością usatysfakcjonowany. Wykwalifikowani pracownicy firmy Krakbet dbają o to, aby współpraca z kontrahentami prowadzona była w sposób profesjonalny, z korzyścią dla obu stron.

* hydratacja – cement po zarobieniu z wodą ulega hydratacji czyli uwodnieniu. Ilość wody niezbędna do hydratacji cementu waha się od 20 do 25% jego masy.

* współczynnik w/c – stosunek ilości wody do cementu. Jego wartość wpływa bezpośrednio na jakość betonu. Niska wartość współczynnika wodno-cementowego (w/c) pozwala uzyskać betony wysokiej jakości.

* kawitacja – wyrywanie kruszywa i spoiwa z powierzchni betonu na skutek działania podciśnienia w strefie przystrumieniowej wody płynącej z dużą prędkością. Uszkodzenie charakterystyczne dla przelewów, bystrzy i elementów elektrowni wodnych.